Welke onderwerpen komen zoals aan bod in een privacyverklaring.

 

In een privacyverklaring staan de regels die een organisatie volgt om persoonlijke informatie te verzamelen, te gebruiken, te openbaren en te beveiligen. De verklaring bevat ook informatie over hoe gebruikers toegang tot hun gegevens kunnen krijgen en hoe ze hun gegevens kunnen beheren en wijzigen. De verklaring kan ook bepaalde kenmerken bevatten waarmee gebruikers zich kunnen identificeren, zoals een gebruikersnaam of e-mailadres. Sommige privacyverklaringen geven ook informatie over wat er gebeurt als er persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden.

 

Bedrijfsgegevens van uw organisatie

De identiteit en contactgegevens van uw organisatie, zoals de naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, dienen duidelijk vermeld te staan in de privacyverklaring. Indien uw organisatie een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) heeft, moeten ook diens naam, contactgegevens, functie en taken in de privacyverklaring worden vermeld.


Persoonsgegevens

Om zo transparant mogelijk te zijn, adviseren wij u om uw betrokkenen duidelijk te informeren over welke persoonsgegevens er worden verwerkt. Door een heldere uitleg te geven, kunt u de betrokkenen geruststellen over de manier waarop uw organisatie omgaat met hun persoonsgegevens.


Verwerkingsdoeleinden en grondslagen van
persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel om informatie te verzamelen over de betrokkene, waarmee bepaalde activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Dit kan variëren van het verstrekken van informatie over producten of diensten aan het verzamelen van feedback van klanten of het onderhouden van contact met klanten. Om deze doeleinden te bereiken, moeten verschillende persoonsgegevens worden verwerkt. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de betrokkene. Er zijn echter ook andere grondslagen die van toepassing kunnen zijn, zoals de uitvoering van een contract, de vervulling van een rechtsplicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang. De verwerking van persoonsgegevens.


Bewaartermijnen van persoonsgegevens

Bewaartermijnen van persoonsgegevens in privacy verschillen afhankelijk van de aard van de gegevens en het doel van de verwerking. In het algemeen worden persoonsgegevens zo kort mogelijk bewaard, rekening houdend met de verplichtingen en verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de verwerking ervan. Sommige bewaartermijnen zijn echter verplicht, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit fiscaliteit, boekhouding, arbeidsrecht, financiële of andere wetgeving. In de meeste gevallen moeten persoonsgegevens maximaal een jaar worden bewaard na afloop van het doel waarvoor ze werden verzameld.


Persoonsgegevens die naar ontvangers worden gestuurd

Ontvangers van persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld overheidsinstanties, werkgevers, financiële instellingen, advocaten, verzekeringsmaatschappijen, artsen, online winkels en andere bedrijven zijn.

Het is belangrijk dat betrokkenen op de hoogte zijn van de informatie die wordt verzameld, hoe het wordt verzameld en hoe het wordt gebruikt. Er moet ook duidelijk worden gemaakt dat de informatie alleen wordt gebruikt zoals beschreven in de privacyverklaring. Als er veranderingen in de manier waarop de informatie wordt gebruikt, moeten betrokkenen hierover worden geïnformeerd.


Geeft u persoonsgegevens door aan bedrijven in andere landen

Het is niet toegestaan om persoonlijke gegevens door te geven aan bedrijven in andere landen, tenzij de betreffende persoon hiervoor toestemming heeft gegeven. Voor het doorgeven van gegevens aan bedrijven in andere landen is meestal toestemming van de betrokkene nodig. Daarnaast moeten er ook voldoende waarborgen zijn om te garanderen dat de gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.


Welke beveiligingsmaatregelen kun je nemen om persoonsgegevens te beschermen

1. Zorg dat alleen autorisatie is toegestaan voor toegang tot persoonlijke gegevens.
2. Creëer een unieke, sterke wachtwoorden voor alle gebruikers.
3. Implementeer versleutelingssoftware om persoonlijke gegevens te beveiligen.
4. Maak regelmatig back-ups van alle persoonlijke gegevens.
5. Installeer en handhaaf virusscanners en andere beveiligingssoftware.
6. Beperk de toegang tot persoonlijke gegevens tot bevoegde personen. 7. Beveilig alle draadloze netwerken en draadloze apparaten.
8. Gebruik firewalls om toegang tot het netwerk te beperken.
9. Gebruik geavanceerde technologieën zoals biometri
e
, token-based authentication en multi-factor authentication.

 

Wat zijn de Rechten van betrokkenen in privacy

- Recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van persoonsgegevens.
- Recht op toegang: betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te kopiëren en te verifiëren.
- Recht op rectificatie: betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht op verwijdering: betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te laten verwijderen als deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
- Recht op beperking van verwerking: betrokken<s

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws en ge-update worden als we een nieuw whitepaper posten? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief.

Qshops maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies en waarom we deze gebruiken.