Webwinkel Consumenten

Qshops keurmerk

Het Qshops keurmerk is een privaatrechtelijk keurmerk dat wordt gevoerd door gecertificeerde online webshops. Qshops keurmerk is geen garantiefonds. Het keurmerk geeft aan dat het bedrijf is aangesloten en zich committeert aan de voorwaarden en gedragscode.

Het keurmerk is geregistreerd en beschermd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux.

Inschrijvingsnummer : 0840294

Qshops keurmerk staat geregistreerd in het merkenregister. Klik hier voor de registratie

Gebruik Qshops keurmerk

Het Qshops keurmerk mag alleen gebruikt worden door bedrijven die hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben ontvangen. Na certificering wordt het Qshops keurmerk ter beschikking gesteld aan het gecertificeerde bedrijf. Jaarlijks zal er een beoordeling plaatsvinden ter controle.

Webshops mogen consumenten niet de indruk gegeven dat het voeren van het keurmerk een waardeoordeel of aanbeveling is voor de aangeboden producten of diensten.

Het keurmerk is privaatrechtelijk en mag alleen na certificering en toestemming van Stichting Qshops keurmerk gevoerd worden. Gebruikers van het keurmerk plaatsen bij voorkeur een link naar het online certificaat of de site van Qshops.org. Hiermee heeft de consument toegang tot informatie over het Qshops keurmerk en de mogelijkheden bij klachten en geschillen. De depothouder van het Qshops keurmerk is Qshops B.V. en de keurmerkverlener is Stichting Qshops keurmerk.

Reclame-uitingen 

Naast het voeren van het Qshops keurmerk op websites bestaat ook de mogelijkheid om het keurmerk in andere media te gebruiken. Bij gebruik in reclame-uitingen dient dit altijd in overleg en toestemming te gaan met Stichting Qshops keurmerk. Wijzigingen mogen nimmer worden aangebracht en dienen altijd in scherpe en originele kleuren te worden weergegeven. Voor drukwerk heeft de Stichting speciale bestanden (Hoge resolutie) die op aanvraag aan leden ter beschikking gesteld kunnen worden. 

Gebruiksrecht

Stichting Qshops keurmerk heeft het recht om het gebruiksrecht van het Qshops keurmerk te ontnemen indien een aangesloten bedrijf het keurmerk niet correct gebruikt of misbruikt. Bij het niet naleven van de Gedragscode en Wet en regelgeving, kan na een waarschuwing het gebruiksrecht ontnomen worden.

Bij situaties waarbij de Stichting Qshops keurmerk het vermoeden heeft dat de Gedragscode, en Wet en regelgeving niet correct worden nageleefd, kan een tijdelijk schorsing of ontzegging van het gebruiksrecht volgen. Hier wordt het betreffende bedrijf schriftelijk per email over ingelicht.

Bij ontzegging van het gebruiksrecht dient gebruiker binnen 48 uur na de ontzegging het Qshops keurmerk verwijderd te hebben, en hiervan een bevestiging te sturen naar  Stichting Qshops keurmerk.

Wijziging Gedragscode

Als er van een wijziging in de gedragscode sprake is dan wordt dit bekend gemaakt via een mailing naar alle aangesloten bedrijven.

Indien het hierbij om een collectieve wijziging gaat wordt ieder bedrijf twee maanden gegeven om de wijziging door te voeren. Na de periode wordt verwacht dat de wijziging te hebben opgenomen. Indien een ingrijpende wijziging niet geaccepteerd wordt door het aangesloten bedrijf, is deze vrij om het lidmaatschap te beëindigen.

Misbruik 

Bij het ontzeggen van gebruiksrecht of het misbruiken van het Qshops keurmerk, zal hierover melding bij de gebruiker van gemaakt worden. Gebruiker heeft dan 48 uur de tijd om het Qshops keurmerk te verwijderen en hier een bevestiging van te sturen. Indien op de ontzegging van het gebruiksrecht van het Qshops keurmerk geen gehoor wordt gegeven zal een dwangsom volgen van 100 euro per dag. Stichting Qshops keurmerk en depothouder kunnen juridische maatregelen nemen om verwijdering af te dwingen.

Stichting Qshops keurmerk zal bij misbruik van het keurmerk en/of royering melding maken op de website (en mogelijk anders publicaties).